تکمیل فرم استخدام شرکت خرد کیا دانا

با تکمیل کردن فرم زیر میتوانید مشخصات و رزومه خود را برای شرکت ارسال نمایید

کارشناسان ما بعد از بررسی مدارک شما با شما تماس حاصل میکنند


و یا میتوانید مشخصات و فایل رزومه خود را به آدرس زیر برای ما ارسال نمایید

info@kheradkia.com

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر